กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

 
          
 
 
"กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการกับเรามาอย่างยาวนาน"  
 
 
          
        
แหล่งความรู้
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ คปภ. ที่อยากให้ คนไทยมีประกันภัย เป็นของตัวเอง ทำให้พัฒนารูปแบบของการประกันภัยสำหรับรายย่อยขึ้นมากมาย และหนึ่งในนั้น คือ “ประกันภัย 200” ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ค่ะ
อุบัติเหตุ เป็นเรื่องไม่คาดคิดก็จริง แต่ถ้าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ ผู้ประสบภัยจะยังได้รับความคุ้มครองหรือเปล่า? รอบรู้ประกันภัย กับ คปภ. วันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะ
คุณผู้ชมทราบมั้ยค่ะว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยหรือทายาท จะได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. ในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้น ได้ภายใน 7 วัน ในกรณีใดได้บ้าง วันนี้มีคำตอบค่ะ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ นอกจากผู้เสียหายหรือทายาทจะได้รับความคุ้มครองจากค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว ยังมีความคุ้มครอง ในส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น หรือที่เราเรียกว่า “ค่าเสียหายส่วนเกิน” ค่ะ
ประกันภัยแบบไหน?
ที่เหมาะกับคุณ
image
image
image
image
image
image

การประกันวินาศภัย

การประกันวินาศภัย คือ การประกันภัยทุกประเภทที่นอกเหนือจาก การประกันชีวิต โดยผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ให้ผู้เอาประกันภัยหากทรัพย์สินที่ทําประกันภัยเอาไว้เกิดความสูญเสีย หรือ เสียหายจากภัยต่างๆ ซึ่งความเสียหายนั้นสามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้

การประกันวินาศภัยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
1) การประกันอัคคีภัย
2) การประกันภัยรถยนต์
3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 การประกันวินาศภัย


การประกันชีวิต

การประกันชีวิต คือ การชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจาก การตาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิต จะจ่ายเงินตามจํานวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ ตามที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต


การประกันชีวิตมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์ แตกต่างกัน ออกไป ปัจจุบันการประกันชีวิต แบ่งออกเป็น ประกันชีวิตแบบทั่วไป และประกันชีวิตแบบพิเศษ ซึ่งประกัน ชีวิตแบบทั่วไปมี 4 แบบ ได้แก่

1) แบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)
2) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)
3) แบบสะสมทรัพย์ (Endowment/Saving Insurance)
4) แบบเงินได้ประจํา/แบบบํานาญ (Annuity Insurance)

ส่วนประกันชีวิตแบบพิเศษมี 2 แบบ ได้แก่

1) แบบควบการลงทุน (Investment-linked life insurance)
2) แบบเฉพาะผู้สูงอายุ

 

 

 


Powered by MakeWebEasy.com